Vi ønsker Rindalslist AS velkommen som kunde!

Fra lokal stolthet til global suksess 

  

I hjertet av den flotte bygda Rindal i Trøndelag, har skogsdrift og trebearbeiding vært en livsstil i generasjoner. Det var med denne tradisjonen i ryggen at Emil Gåsvand etablerte selskapet Rindalshytter AS i 1964. Skikkelig virke og skikkelig arbeid var oppskriften.  

Den første listhøvelen ble kjøpt i 1972. I 2002 ble det klart at både hytte- og listverkskunder måtte få den oppmerksomhet de fortjente. Dette skjedde samtidig med store omveltninger i byggevarehandelen, og behovet for å tilpasse seg markedsendringer var essensielt. Svaret på disse utfordringene ble etableringen av Rindalslist AS, som den gang ble et søsterselskap til Rindalshytter AS. 

I 2017 tok Rindalslist AS et viktig steg ved å bli en del av EHL Profiles Group gjennom oppkjøpet fra Eesti Höövelliist OÜ. Dette var ikke bare en strategisk avgjørelse for selskapet, men også for lokalsamfunnet, som sto overfor betydelige endringer i markedet med økende konkurranse fra internasjonale leverandører. 

I dag er Rindalslist en sentral del av EHL Profiles Group, ledet av Andrus Rooks, og er en av Nord-Europas ledende produsenter av listverk. Selskapet, som nå eies av det familieeide Pomona-gruppen AB i Sverige, er en av seks enheter i EHL Profiles Group i 2023. 

Rindalslist har klart å levere til krevende kunder over hele landet takket være en felles forståelse blant de 35 dedikerte medarbeiderne om hva som forventes av dem.  

Besøkende og forbindelser bemerker den positive kollegiale og faglige atmosfæren som preger selskapet, noe som gjør dem til en unik samarbeidspartner.  

 

Denne unike identiteten tilskrives ofte den lokale kulturen som driver dem til å tenke nytt, holde løfter og være lydhøre overfor kundenes behov. Det er dette udefinerbare som gjør dem til en ettertraktet samarbeidspartner. Et resultat av den rike kulturarven de bærer med seg, og et ønske om å alltid bidra til noe positivt. 

Vi er glade for å ønske Rindalslist velkommen  som kunde, og ser frem til samarbeidet!