Tverås Maskin og Transport AS

Tverås Maskin og Transport AS – en proff aktør og sentral arbeidsgiver i Stjørdal

Tverås Maskin & Transport AS (TMT) er en familieeid entreprenørbedrift med røtter helt tilbake til 1958. Med hovedkontor og verksted på Sutterøy i Stjørdal, er TMT i dag den største private arbeidsgiveren i området. De jobber hovedsakelig i Midt-Norge, men tar også oppdrag andre steder i landet. 

TMT er en totalleverandør innen anleggstjenester og påtar seg komplekse og sammensatte oppdrag i små og store prosjekter. De utfører alle type oppdrag etter gitte kravspesifikasjoner og kostnadsrammer. Deres tjenester inkluderer anleggsarbeid, transport, pukkverksdrift, riving og miljøsanering. Med faglig bredde og høy kompetanse er TMT kjent i markedet som pålitelige, kvalitetsbevisste, løsningsorienterte og konkurransedyktige. Tidsperspektiv har høy prioritet, og det er viktig for TMT å skap trygghet for at de leverer som avtalt. Dette gjør dem til et sikkert valg for både private og offentlige oppdragsgivere.  

TMT har også sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og er godkjent lærebedrift innen fjell- og bergverksfaget samt veg- og anleggsfaget. De tar det som et stort ansvar å rekruttere arbeidskraft til bransjen. 

Miljø er en viktig verdi for TMT. De jobber aktivt med å redusere sitt miljøavtrykk gjennom god planlegging, energieffektive løsninger og styring av ressurser. Deres visjon er å være et miljøvennlig og ressursbevisst firma som årlig forbedrer sitt klimaavtrykk