Oversikt over Biztek sitt Support & Service nivå

For å komme i kontakt med oss:

SPOC , Support

[email protected]

+47 481 44 888 – Tast 2

Kundeportalsupport.biztek.no

SLA

Ved feil, funksjonsfeil eller avbrudd i tjenester levert av tredjeparts-leverandører, så er våre forpliktelser begrenset til å rapportere problemet til tredjeparten og deretter holde dere informert om statusen til tredjeparts forsøk på å løse problemet.

Vi henviser til Driftsavtalen for en fullstendig beskrivelse av våre forpliktelser knyttet til tredjeparts leverandør-tjenester.

Første responstid er perioden fra du sender inn en support-henvendelse, til en Biztek-konsulent kontakter deg og begynner arbeidet med å se på henvendelsen. Responstiden varierer ut i fra Alvorlighetsgrad

ALVORLIGHETSGRADKUNDENS SITUASJONMÅL FOR FØRSTE RESPONSTID
1

Kritisk\Major Incident

Alle eller flere tjenester er ikke tilgjengelige, og\eller ubrukelig. Tidsfrister for produksjon og\eller distribusjon påvirkes sterkt, Flere tjenester eller brukere påvirkes.

< 1 time

Åpningstid:

0700-1600

 

*Eskalerings-support: 24×7

2

Alvorlig

 

Enkelte kritiske funksjoner virker ikke, eller fungerer med

vesentlig dårligere responstider enn avtalt.

 

Situasjonen har en moderat påvirkning på driften, og kan håndteres i arbeidstiden.

 < 4 timer

 

Åpningstid:

0700-1600

3

Mindre Alvorlig

 

Ikke-kritiske funksjoner virker ikke

< 8 timer

 

Åpningstid:

0700-1600

  • Biztek kan nedgradere alvorlighetsgraden hvis kunden ikke kan stille med tilstrekkelige ressurser eller svar for å gjøre det mulig for Biztek, eller tredjepartsleverandør, f.eks. Microsoft, å opprettholde innsatsen i problemløsningen.

*Ved behov for Eskalerings-support til f. eks Microsoft, vil håndtering av denne faktureres per løpende timer, hvis annet ikke er avtalt spesifikt.

Informasjon om SLA nivå for 3. parter benyttet:

 

SupplierServiceSLA 
  Microsoft SLA All ServicesLink
  Microsoft SLA AzureLink
  Microsoft SLA Microsoft 365Link
ZendeskSupport Management systemLink
  PrintixCloud Print services

Link

  OnWork

Norway

Link

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer. Vennligst sjekk med jevne mellomrom for endringer