Digital transformasjon i rekordfart / Kvatro AS

Digital transformasjon i rekordfart –  Kvatro AS

En dag opplevde Kvatro det som aldri bør skje: serveren krasjet. Plutselig ble IT-løsningene i bedriften, og en nærmere gjennomgang av hvordan bedriften utfører sine oppgaver øverst på dagsplanen, og Kvatro tok kontakt med Biztek i håp om øyeblikkelig hjelp.

«Biztek responderer raskt når vi har behov for assistanse eller utbedring, og finner gode løsninger»

Elisabeth Kjos, HR-leder ved Kvatro. 

I den vakre bygda Surnadal finner vi bedriften Kvatro AS som har et bredt produktspekter og hele Norges bygge-industri som markedsområdet. Bedriften har eksistert siden 1974 og har hele veien hatt rasjonell prefabrikkering og element-produksjon som et sentralt fokuspunkt.

 

I dag har Kvatro over 20 ansatte og er en av Surnadals største håndverks-bedrifter, med bred erfaring med leveranser til større entrepriser på forretningsbygg, landbruksbygg, barnehager, helse-/omsorgsboliger, eneboliger, garasjer og feltutbygginger.

Det prosjekteres, produseres, kalkuleres og administreres på høyt nivå i lokalene Surnadal, og hele produksjonen er avhengig av at de digitale løsningene fungerer til enhver tid. 

Biztek var raskt på banen etter serverkrasjen, og kartla og utrettet nødvendige tiltak for å få systemet i gang igjen. I ettertid opplever vi god oppfølging fra Biztek. 

De har god kompetanse og tverrfaglighet i sin virksomhet, noe vi føler vi drar nytte av. De responderer raskt når vi har behov for assistanse eller utbedring, og finner gode løsninger.    

Elisabeth Kjos,

HR-leder, Kvatro

 

I løpet av 48t etter serverkrasjen så var Kvatro oppe og gikk igjen – og  grunnlaget for en digital transformasjon var lagt.

Med mange byggeprosjekter i luften, så er administrasjonen og de ansatte ved Kvatro avhengig av å kunne kommunisere og samhandle på tvers av geografisk lokasjon. Bizteks tjeneste Digital arbeidsplass med Microsoft 365 ble løsningen som tok over for den falne serveren, og nå har Kvatro mulighet til å jobbe hvor de vil, når de vil og sammen med sine kolleger på helt nye måter, uten å være redd for at arbeid blir borte. 

Det som kunne vært en katastrofe – har  faktisk gjort arbeidshverdagen hos Kvatro smidigere.

Se flere bilder fra Kvatro sine produksjonslokaler i Surnadal nederst i artikkelen.

Har du spørsmål til hvordan du kan sikre din bedrift, bruke digital arbeidsplass, eller ønsker å vite mer om hvilke tjenester Biztek kan tilby på området – Ta gjerne kontakt .

Biztek har levert følgende tjenester til

Kvatro AS

Digital arbeidsplass

NETTVERK

WEBSIDE

Skybasert print