Hils på vår nye kunde FiiZK Digital AS

FiiZK Digital AS: Innovasjon og digitale løsninger for oppdrettsindustrien

FiiZK Digital AS står som en strålende illustrasjon av fremtidsrettet innovasjon og har etablert seg som en ledende leverandør av skreddersydde digitale tjenester spesielt rettet mot oppdrettsbransjen. Den fremoverlente bedriften har HQ i Trondheim, og en egen avdeling som jobber med utvikling av programvareløsninger i Ålesund.

Deres flaggskipprogramvare, Horizon, har revolusjonert prosessene knyttet til periodeavslutning, budsjettering, prognosering og avvikskontroll for både biologiske og økonomiske data. En betydelig andel, omkring 45%, av Norges lakseproduksjon involverer på en eller annen måte Horizon-programvaren. Børsnoterte oppdrettsselskaper benytter aktivt løsningene og kompetansen til FiiZK Digital for å oppnå innsikt i både fremtidige og historiske prestasjoner, både biologisk og økonomisk.

I en industri preget av datafragmentering, er det svært mange som har data låst i programvare som ikke kan kombineres med produkter fra andre leverandører. Derfor står FiiZK Digital for friheten til å eie dine egne data og velge hvordan du ønsker å forvalte dem. Prinsippet er enkelt: Dine data, dine valg. Med plattformen Omnia samles all data effektivt inn, kalibreres og sammenstilles fra ulike kilder til ett grensesnitt. Samlingen av data fra diverse kilder på ett sted forenkler og forbedrer beslutningsgrunnlaget betydelig.

Videre setter deres innovative tilnærming til produksjonskontroll gjennom FiiZK CTRL standarden for bransjen. Den skybaserte programvaren gir ikke bare bedre kontroll, men skaper også en smidigere arbeidsflyt, noe som gir oppdrettere muligheten til å fokusere mer på kjernen av sin virksomhet. Utviklet i tett samarbeid med bransjeaktører de siste årene, har FiiZK CTRL allerede blitt implementert hos deres første kunde.

FiiZK Digital sin banebrytende tilnærming til digitale løsninger er ikke bare et vitnesbyrd om deres teknologiske dyktighet, men også deres genuine ønske om å forenkle og forbedre oppdrettsnæringen. 

Deres team av utviklere og analytikere har hele tiden som mål å tilby brukervennlig teknologi som forenkler hverdagen.