Når utdatert IT infrastruktur holder bedriften tilbake

Når utdatert IT infrastruktur holder bedriften tilbake

 Etter et par år med global pandemi, sliter mange virksomheter med å oppnå samme effektivitet som de hadde før Covid-19. Hybrid- og hjemmearbeid har fått innpass på mange arbeidsplasser, og i dag har mange bedrifter nådd grensen for hva IT-systemet deres kan bære. Og det er ikke så rart. I tiden før vi begynte å tenke på munnbind og håndsprit som essensielle hverdagsgjenstander, var hjemmekontor en sjeldenhet man ikke var forberedt for.

Vil du vite hvordan du kan legge til rette for fjernarbeid og optimalisere effektiviteten når ansatte har hjemmekontor?

Derfor var de færreste i stand til å gjøre jobben sin både hybrid og like effektivt som på kontoret. Hybridarbeid kan ikke utføres virkelig effektivt med mindre virksomheten oppfyller tre grunnleggende betingelser.

 

  1.  Medarbeiderne må ha mulighet til å kunne jobbe når som helst og hvor som helst. For når ulykken er ute og samfunnet stenges ned, er det viktig å unngå at de ansatte ikke kan gjøre annet enn å sitte og tvinne tommeltotter.

  2.  Medarbeiderne må ha tilgang til en «virtuell versjon» av virksomheten hvor de finner all nødvendig informasjon og kan bruke alle programmene de trenger. Det holder ikke å tilby en «light versjon» av de ansattes arbeidsplass og så forvente at medarbeiderne skal være like produktive som før.

  3. Medarbeiderne må kunne utføre jobben fra et fjernkontor eller hjemmefra og samtidig ha full tilgang til alle virksomhetens data og essensielle arbeidsprogrammer – og de må kunne gjøre det på en SIKKER måte. Hvis det er hull i sikkerheten, vil de bli oppdaget og utnyttet – før eller senere.

Dette er tre relativt omfattende og komplekse problemstillinger.

Heldigvis er løsningen ganske enkel – du må opp i skyen. Nei, vi snakker ikke om en charterferie. Det kunne kanskje også være en god idé, men det kan vi dessverre ikke hjelpe deg med.

Til gjengjeld kan vi gi deg en håndsrekning og lede deg på reisen mot å fungere bra med en skybasert IT-løsning – fra start til slutt.

Vil du vite hvordan du kan legge til rette for fjernarbeid og optimalisere effektiviteten når ansatte har hjemmekontor?