Hils på vår kunde, PPM Prosjekt!

PPM Prosjekt ønsket en moderne, effektiv og hybrid hverdag. Digital Arbeidsplass og løsninger vi har utviklet for PPM i Microsoft Sharepoint ble svaret.

PPM Prosjekt ble etablert i 2018, og har kontorer sentralt i Trondheim, Oslo og Fredrikstad.

De er et lidenskapelig team med engasjerte eiere og ansatte som har opparbeidet seg solid og bred kompetanse fra en rekke spennende byggeprosjekter, både for det private og det offentlige markedet. PPM Prosjekt tar ansvar for å utvikle og gjennomføre ulike prosjekter, og tilbyr en rekke tjenester og roller innenfor de ulike fasene av et byggeprosjekt.

PPM Prosjekt sine tjenester er rettet mot industri/ offshore og bygge- og eiendomsbransjen over hele Norge.

Besøk PPM her