Hils på vår kunde, Nordenfjelske Bykreditt stiftelse

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse: Støtte til Allmennyttige Formål 

  

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse har støttet samfunnsberikende formål siden 2001 med en grunnkapital på 358 millioner. Stiftelsen bygger på arven fra Den Nordenfjelske Bykredittforening, grunnlagt i 1907, som tilbød huslån fra Molde i sør til Kirkenes i nord.

I 1986 ble utlånsvirksomheten overtatt av det som i dag er kjent som BN Bank. Etter dette ble foreningsdelen omgjort til Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Stiftelsen  dedikerer seg hvert år til å gi økonomisk støtte til prosjekter og initiativer som gagner samfunnet. 

Stiftelsens formål er klart definert, med hovedvekt på støtte til tiltak innen fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur. 

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse forstår viktigheten av bred samfunnsnytte. Den er en verdifull ressurs for lokalsamfunnene den tjener og fremmer positiv utvikling innen fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.

Nysgerrig på hvilke type tiltak Nordenfjelse Bykreditt Stiftelse støtter? Ta en titt på hjemmesiden deres, og lær mer om prosjektene de har støttet. 

Besøk Nordenfjelske Bykreditt Stiftelse her

Metro spilepanel leveres også av Rindalslist
Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd har gått sammen for å bygge totalt 16 dagsturhytter, som skal bidra til bedre folkehelse ved å få flere ut i naturen.<br />
Foto: Hugo Tingvoll,

For å bli vurdert som allmennyttig, legger stiftelsen vekt på at et tiltak må gagne mange mennesker og ikke være for snevert. Videre søker de å støtte prosjekter som inkluderer frivillig innsats, og som dermed bidrar til å styrke samholdet og engasjementet i lokalsamfunnet. 

Bildet over viser en dagstur hytte som Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd har gått sammen for å bygge. Totalt ble det byggett 16 dagsturhytter, som skal bidra til bedre folkehelse ved å få flere ut i naturen, og dette er ett av alle tiltakene som Stiftelsen har støttet.