Flatsetsund Engineering velger Biztek

Flatsetsund Engineering har hovedkontor i Kristiansund, hvor de har produksjonshall, kontorer, kai og uteareal i umiddelbar nærhet. Flatsetsund Engineering (FLS) utvikler og produserer marine produkter til aquanæringen, og har akkurat flyttet fra Frei til Heinsa Industripark.

Siden 1914 har FLS utviklet marine produkter for mennesker hvis liv avhenger av havet. Da akvakulturindustrien tok form for 30 år siden, var FLS til stede. Siden da har de bidratt med innovasjon som har skapt stor verdi for industrien.

Dette har resultert i kostnadseffektive produkter med høy kapasitet og presisjon, samtidig som fokuset har vært å opprettholde fiskevelferden.

Kristian Lillerud er en av grunnleggerne av Flatsetsund Engineering, han er ingeniør i hjertet,og bryr seg om velferden til fisken som blir oppdrettet og behandlet. Han har jobbet med å utvikle en ny standard for skånsom og bærekraftig håndtering og behandling av fisk.

Flatsetsund Engineerings forsknings- og utviklingsinitiativ har resultert i flere banebrytende produkter som har bidratt til å løfte fiskevelferd til et nytt nivå i industrien.

De er inne i en periode med svært høy aktivitet med mange viktige prosjekter og innovasjoner for havbruksnæringen, og jobber tett på der det virkelig skjer. FLS er et engasjert og kompetent team på 27 personer som samarbeider for å levere kvalitetsprodukter på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og de utvikler og bygger alle produkter selv.