By og land, fra industri til landbruk, fra service yrker til detaljhandel.
Biztek er spesialister på digitalisering av små til mellomstore bedrifter i Midt-Norge,
alltid med en lidenskap for digital merverdi til våre kunder.

By og land, fra industri til landbruk, fra service yrker til detaljhandel. Biztek er spesialister på digitalisering av små til mellomstore bedrifter i Midt-Norge, alltid med en lidenskap for digital merverdi til våre kunder.

Q

Biztek telefon: +47 481 44 888

Hva kan vi gjøre for deg?

Trygghet, sikkerhet og skalering

En moderne virksomhet i kontinuerlig utvikling, benytter seg av skalerbare og fleksible IT løsninger for understøtte sine aktiviteter, en såkalt digital basis.

BIZTEK kan håndtere dette for din bedrift på en sikker og kostnadseffektiv måte. Ved bruk av skalerbare skyløsninger betaler du aldri for mer kapasitet enn du har behov for.

Vi tar deg med på skyreisen

Våre IT-konsulenter har lang erfaring fra komplekse prosjekter og driftsmiljø, og besitter spisskompetanse innen flere kjerneområder. Med fokus på din virksomhets strategiske mål, kan vi sørge for at dine teknologibehov blir ivaretatt på en måte som understøtter dine forretningsbehov og aktiviteter.

For oss er det en selvfølge å signere Microsoft Partnerløfte. Med dette lover vi å holde fokus på digital kompetanse, mangfold, ansvarlig og etisk KI og bærekraft i vårt selskap.

- Roger Aakerholm, daglig leder

VÅRE TJENESTER

SKYTJENESTER

Skyteknologi er grunnlaget for digitalisering og innovasjon. Med Biztek er du sikret en erfaren skypartner som kan bistå med alle aspekter av din skyreise.

DIGITAL INFRASTRUKTUR

Den mest konstandseffektive løsningen for din virksomhets infrastruktur

IT-KONSULENT

Våre konsulenter bidrar og sikrer gode valg for dine forretningsmessige behov, og sørger for riktig støtte for deres IT-løsninger. Vi har lang erfaring og besitter spisskompetanse innen flere kjerneområder.

~

SIKKERHET

Våre eksperter sørger for at våre sikkerhetstjenester yter høy kvalitet og at din bedrifts digitale verdier til enhver tid er beskyttet mot et stadig økende trusselbilde. 

DIGITAL ARBEIDSPLASS

Bekymringsløs arbeidshverdag med Microsoft 365 og Biztek. Alle aspekter rundt brukere og Windows-enheter administreres på en sikker, skalerbar og automatisk måte.

SUPPORT

Support for dine brukere på en enkel og moderne måte.

Å være Miljøfyrtårn innebærer at Biztek driver et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen for å redusere vårt miljøavtrykk, forbedre ressursutnyttelser,  fremme bærekraftige handlinger og skape godt arbeidsmiljø. Hvert år utarbeider vi en årlig rapport på klima og miljø i Biztek som du finner her

Q

Biztek telefon: +47 481 44 888

Utvalgte prosjekter

Digital transformasjon i rekordfart

Digital transformasjon i rekordfart

Digital transformasjon i rekordfart -  Kvatro ASEn dag opplevde Kvatro det som aldri bør skje: serveren krasjet. Plutselig ble IT-løsningene i bedriften, og en nærmere gjennomgang av hvordan bedriften utfører sine oppgaver øverst på dagsplanen, og Kvatro tok kontakt...

les mer
Tradisjon møter kortreist teknologi

Tradisjon møter kortreist teknologi

Tradisjon møter kortreist teknologiHerskaplige Bårdshaug Herregård er et tradisjonsrikt, familieeid hotell sentralt i Orkanger, som er spesielt opptatt av å bidra til et bedre og mer bærekraftig miljø. Herregården fra tidlig 1900tallet troner som et lite slott på...

les mer
Digitalisering for fremtiden – Mardahl

Digitalisering for fremtiden – Mardahl

Digitalisering for fremtidenMardahl Maskin AS ble startet i 1990, og er i dag en veletablert og viktig hjørnesteinsbedrift i Orkland regionen.   Gründer og daglig leder Geir Mardahl har utviklet bedriften i takt med behov og etterspørsel, og har i dag over hundre...

les mer